شادمانی از شادی دیگران و احساس رنج از رنج آنان بهترین راهنمای بشر است .

به یاری طراح بزرگ

شگفتی های مغز انسان

شما میتوانید مغز انسان را با یک دست نگهدارید اما کامپیوتری که بتواند همین تعداد اطلا عات را در خود جای بدهد  ارتفاعش به بلندی یک ساختمان 100 طبقه و مساحتش به اندازه ایالت تگزاس خواهد بود.

مغز از دو نیمکره تشکیل شده مغز راست و مغز چپ ؛ هر نیمه سمت مقابل بدن را کنترل میکند مثال اگر ضایعه ای به سمت چپ مغز وارد شود سمت راست بدن دستخوش تغییر میشود و بالعکس. هر نیمکره کارههای مخصوص به خود را انجام میدهد.

وظایف نیمکره چپ مغز : ریا ضیات؛زبان و ارتباط کلامی؛ منطق؛ بررسی و تجزیه و تحلیل؛نویسندگی ؛ و سایر فعالیتهای مشابه

وظایف نیمکره راست مغز : تصور و تجسم؛ شناخت رنگ ؛ موسیقی ؛ وزن و آهنگ؛خیالات و آرزوها؛وسایر فعالیتهای مشابه

انسانها عادت کرد ه اند بیشتر از یک نیمه مغز استفاده کنند وکمتر از نیمه دیگر استفاده میکنند. میشود از هردو نیمکره با هم استفاده کرد . مغز انسان دارای امواج الکتریکی است که عبارتند از امواج : بتا؛ آلفا؛ تتا؛دلتا.

امواج بتا : زمانی که انسان در وضعیت عادی قرار دارد یعنی هوشیار است و توجه وی به دنیای خارج معطوف میباشد منتشر میشود تواتر این امواج بیشتر از 14 هرتز و دامنه آن بین 10 تا 50 میکرو ولت میباشد

امواج آلفا : زمانی که جسم و ذهن انسان در آرامش و استراحت کا مل به سر میبرد منتشر میشود (بین خواب و بیداری و توجه به عالم درون) تواتر این امواج بین 8 تا 14 هرتز و دامنه آن حدود 100 میکرو ولت میباشد

امواج تتا : زمانی که انسان در مراحل مختلف خواب سبک قرار دارد منتشر میشود تواتر این امواج بین4 تا 7 هرتز و دامنه آن حدود 200 میکر ولت است

امواج دلتا : زمانی که انسان در خواب عمیق یا در حالتهای وخیم مغزی و بعضی حالتهای هیجانی قرار دارد منتشر میشود تواتر این امواج کمتر از 3 هرتز و دامنه آن بین 200 تا 1000 میکرو ولت است .


 

+ نوشته شده در  ۸۹/۱۱/۰۸ساعت 17:1  توسط وحید  |